gps nunspeet stella fietsen rondweg

WAAROM ACTIE RONDWEG NUNSPEET ?!

Na 25 jaar willen we dat de Oostelijke Rondweg Nunspeet nu eindelijk wordt aangelegd.

Het vrachtverkeer MOET de wijk Oenenburg uit.

Al 25 jaar worden we aan het lijntje gehouden en wordt het probleem maar niet  opgelost.

Elke keer komen er opnieuw beloftes, maar de realiteit is dat het gemeente bestuur kennelijk niet in staat is probleemoplossend te handelen.
Voor ons is de maat vol, we willen eerst het verkeersprobleem in onze wijk opgelost hebben, vóór er nog meer nieuwe omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) worden afgegeven.

Gezondheid en veiligheid van de inwoners van Nunspeet zijn kennelijk niet de leidende beslissings-factoren voor ons gemeentebestuur.

WIJ  HOUDEN DE GEMEENTE AAN HAAR EIGEN BESLUIT OM PAS TE GAAN BOUWEN ALS DE RONDWEG ER IS.

Het blijkt namelijk, dat ene na de andere omgevingsvergunning is
verleend of wordt overwogen, terwijl officieel wordt gecommuniceerd dat slechts in het uiterste geval nieuwe bedrijven zullen worden toegelaten.

Een beschaafde samenleving is toch gebaseerd op overleg wederzijdse afhankelijkheid!

Het gemeente bestuur ziet dat kennelijk anders.

Is het raar dat er een afnemend gedeeld gevoel van richting ontstaat?

DIT IS WAARTEGEN WE PROTESTEREN, NADRUKKELIJK

NIET TEGEN DE AL GEVESTIGDE BEDRIJVEN!

STEUN ONS, HET PROTEST IS MEDE IN UW BELANG EN IN DAT VAN  UW KINDEREN.

De komende tijd wordt de website aangevuld met allerlei informatie.

U zult regelmatig op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Indien u zelf informatie hebt die zich leent voor publicatie op de website, stuur dat dan s.v.p. naar ons.

Namens Actie-comité RONDWEG-NU,

Nuij Meboer

WAAROM  ACTIE RONDWEG NUNSPEET !?

43 gedachten over “WAAROM ACTIE RONDWEG NUNSPEET ?!”

  1. Reacties s.v.p. in de kolom “reactie”.
   Vanaf vandaag worden de opmerkingen en vragen minimaal 1x per week beantwoord.
   De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met o.a. de politieke partijen binnen de gemeente. Na evaluatie van alle gesprekken zullen we bezien hoe we verder kunnen komen.

  1. Steun betuigen kan in deze kolom. Al of niet voorzien van een handtekening.
   We hebben in de afgelopen week zo’n 450 handtekeningen verzameld. Deze zijn inmiddels, als ondersteuning van ons protest en de gestelde eisen, aan de betreffende wethouders aangeboden. We wachten even af hoe er mee wordt omgegaan.

 1. Geen nieuwe bouwvergunning maar ze zijn al aan het bouwen .
  Hoe kan dit .
  Al met de buren er over gehad om een paar oude bussen te kopen en langs de Oenenburgweg te zetten kenteken en verzekering er op en zig zag neer zetten.
  Kunnen ze ons niks maken.
  Ik zeg aktie.

  1. Ik ben ook voor aktie.
   hoewel we ons moeten realiseren dat dergelijke acties meer
   uitstoot geeft.
   het kan veel eenvoudiger we kunnen onze auto heel lastig op de
   oenenburgweg parkeren ,op een afgesproken moment.

   1. Goed idee! Na al die jaren van afwachten wordt het tijd voor actie. Als bewoners moeten we duidelijke signalen geven dat dit niet langer kan. Tot nu toe zijn we veel te terughoudend geweest.

    Het mag duidelijk zijn dat leefbaarheid in de woonwijken voor gaat ten opzichte van zwarte spechten, wespensdieven en een enkele zeldzame zwaan…

    Wanneer gaan we de auto blokkade actie uitvoeren?

   2. Ik ben voor om actie te voeren op de oenenburgerweg op afgesproken tijdstip om een signaal af te geven tot hier en niet verder als is het maar voor 48 uur het water staat aan onze lippen gemeente doe er wat aan want wij gaan flippen.

  2. Dat is voor ons ook de vraag! Hoe kan dit? Antwoord van diverse politieke partijen: “Het was destijds geen gemeenteraadsbesluit, maar een “gentlemen agreement”.
   Zo’n afspraak/overeenkomst is dus zonder enige inhoud.

  3. Hoe het kan dat er toch al wordt gebouwd?
   Diverse politieke partijen beroepen zich op het feit dat er geen sprake is van een gemeenteraadsbesluit om niet te gaan bouwen vóór de rondweg is aangelegd, maar…..het was een “gentlemen’s agreement”!
   Welnu, de waarde daarvan is dan duidelijk.

 2. Een keer in de maand heb ik grote vrachtwagens naast de deur staan aan het begin van de dreeslaan vanaf de colijnstraat stoepen kapot auto’s in de schade paaltje uit de grond en dat tussen de spelende kinderen
  en dat al 10 jaar
  rondweg is de oplossing
  gemeente doe iets
  mvg wilco

  1. Is duidelijk. Dit heeft waarschijnlijk met vrachtverkeer van en naar het winkelcentrum te maken. Of niet?
   Van dat “verzorgingsverkeer” kom je niet makkelijk af.
   Nogal wat verkeer naar het winkelcentrum blijkt gebruik te maken van de afslag Albertlaan. en vervolgens te” slalommen” naar het winkelcentrum.
   Wellicht zijn hierover nadere afspraken te maken. Komen we t.z.t. op terug.

   1. Het gaat om het beschermen van de kwaliteit van leven. Juridisch heeft de gemeente Nunspeet een beheersgerichte verplichting. Mijns inziens zijn afspraken, zie omgevingsvergunningen met bedrijven, die de beheersverplichting vermindert, niet toegestaan.

    Hans Tijmes, burgerraadslid PvdA

 3. Begin dan ook een actie tegen de buurtbewoners die de rondweg juist tegen houden. Hun zijn namelijk de grootste oorzaak dat de rondweg er nog niet is.

 4. EEN HELE GOEDE ACTIE
  S’nachts houden ze ons uit de slaap.
  Onze kinderen zijn hun leven niet zeker als ze naar school toe reiden
  de wagens belemmeren onze eetlust door de stank die ze versprijden
  en maken ook overdag een hels kabaal zodat je het genieten van je rust in je tuintje wel kunt vergeten.

 5. Super actie. We wonen nu net sinds een jaar aan de mesdaghout met onze achtertuin grenzend aan de oosteinderweg. De vorige bewoonster van dit huis heeft van ellende steenstrips tegen de muren gezet, dit omdat door het trillen van de langs denderende vrachtwagens er constant scheuren in de muren kwamen. Daarnaast is vaak de stank die van de vrachtwagens van de GPS komen niet te harden en Zitten we daardoor niet vaak buiten.

  Toen we hier net kwamen wonen hoorde we over de rondweg en hadden we zoiets van “mooi daar zijn we dan ook snel vanaf”. Echter een jaar later zijn we nog geen steek verder als een jaar terug.

  We zijn dan ook volledig voor deze actie en indien we iets kunnen betekenen horen we het graag.

  Mvg,
  Pim Dröge

 6. Het wordt tijd deze situatie, die zich al 30 jaren lang voortsleept, voor eens en altijd uit de wereld te helpen.
  Dientengevolge meld ik mij hierbij om dadelijk bij het oplossen van dit kwalijke euvel te helpen.
  Met vriendelijke groet,
  Catherine Rousseau

 7. Is het niet te realiseren dat (zolang de rondweg er nog niet is) de vrachtwagens via de Oenenburg-Harderwijkerweg-Bovenweg naar het bedrijventerrein rijden? Dan zijn de wagens iig de wijk uit, kan mijn zoon ook zelf naar de speeltuin aan de overkant en hoeven we s’nachts niet meer wakker te worden van de wagens die dan behoorlijk hard rijden. Waar kan ik tekenen???

  1. De gemeente heeft geconcludeerd dat er vooralsnog geen alternatieve route geschikt is om het vrachtverkeer op te vangen.
   Op 13 april 2015 schreef wethouder L. van der Maas aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur dat er opnieuw naar alternatieven is gekeken, maar dat het `ei van Columbus ´er niet bij zat. Ik zal de bewuste brief op de site zetten.

   Ik neem aan dat je inmiddels getekend hebt via de ` deur aan deur`actie.

 8. Best actie comite,
  De rondweg is belangrijk voor de oenenburg weg. Mee eens.
  Anderzijds minstens zo belangrijk voor de nieuwe wijk molenbeek en de thans onveilige oversteek bovenweg over de elburgerweg.

  Kunnen jullie dat ook meeenemen?

  Groet

 9. Ook het verkeer over de Elburgerweg naar en vanaf de A28 geeft veel geluidoverlast, hier wordt erg hard gereden, vrachtverkeer vanaf de Kolk komt hier nog extra bij
  ’s ochtendsvroeg. Hier geen snelheidsbeperkende maatregelen of geluidswal omdat dit een provinciale weg is. Provincie doet ook niets omdat de geluidsoverlast in de wijk is en die hoort weer bij de gemeente, van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug. Wijkbewoners aan de Elburgerweg kant reclameren hier al 20 jaar over maar de binnenkort aan te leggen rondweg zou dit probleem oplossen werd ons ca. 12 jaar geleden verteld door gemeente en provincie, niet dus. Ook de gevaarlijke oversteek bij de Bovenweg voor fietsende scholieren die van het fietsbruggetje gebruik maken is hierbij aangekaart, maar helaas hier zelfs geen snelheidsbeperking totdat de rondweg is gerealiseerd.
  Hoogste tijd dus voor aanleg rondweg, elk alternatief veroorzaakt weer andere overlast, ik had ook graag getekend, las echter pas in de krant van deze actie, succes en als ik kan helpen dan hoor ik het graag.

 10. Ga naar fam de zwaan. Zij.zijn de enigen die alles tegenhouden. Als het aan de gemeente en bedrijven had gelegen had die weg er al lang gelegen..de enige.rotte appel is fam de zwaan. Wil.je kordaat optreden? Doe dan een buurt actie naar deze familie die alles tegen.houdt

  1. Tot “Persona non grata” verklaren is de beste optie (cynisch).

   Uit uw reactie blijkt dat u weinig op heeft met de democratische grondbeginselen en andere wet- en regelgeving. Enig respect voor deze partij en de positie waarin ze verkeren, door toedoen van het college van B en W en de raad van de gemeente Nunspeet, is op zijn plaats. Het lijkt tot nu toe, een zeer consistente partij die niet “met alle winden meewaait”.

   Zitten in een positie, waar ze niet om gevraagd hebben en die je niemand toewenst.
   Dit in tegenstelling tot de Raad en het college van B en W zelf, die in dit project de nodige “steken hebben laten vallen”. En een legio aan procedures nodig hebben om dit project stapje voor stapje voort te zetten.

   In plaats van te wijzen naar een partij, lijkt het mij beter om de relevante informatie uit dit enorme dossier te halen.
   Hoe is het mogelijk dat het voor de zoveelste keer niet is gelukt om een kloppende aanvraag in te dienen en weer in de eindfase van het project bij de Raad van State te stranden. Enige zelfreflectie lijkt me in dit geval op zijn plaats bij het college van B en W en de raad.

   Voor zover na te gaan is uit de openbare stukken lijkt het erop dat de aanvraag en de wetgeving op dit punt zeer complex is. Uit de uitspraak blijkt dat er zonder advocaat beroep ingesteld is en ter zitting ook door de bezwaarden zelf de zaak “bepleit is”.

   Zeer vreemd nu de Gemeente als aanvrager is bijgestaan door gerenommeerde adviesbureaus, juridische deskundigen en advocaten. Niemand lijkt te zien dat hier geen gelijk meer te halen is en de oplossing niet door een rechter kan worden aangedragen.

   Ondanks de negatieve uitkomst voor Gemeente, ondernemers en bewoners van de wijk Oenenburg, is dit wel de manier waarop de belangen van een ieder verzekerd dienen te zijn.

   Zowel de belangen van de bewoners als die van een enkeling dienen in acht te worden genomen. Het lijkt onvoorstelbaar dat bezwaarmakers tegen de rondweg zich bij het actiecomité hebben gemeld met acties, omdat het actiecomité nu eenmaal een snelle aanleg wil. Andersom hoort dat dus ook niet te gebeuren.

   Het is te makkelijk om één partij als oorzaak aan te wijzen. Het lijkt erop dat hier het nodige scheef zit in de grond transacties en er sprake is van ongelijke behandeling. In dit verband was er begin dit jaar ook een opmerkelijke grondtransactie aan een raadslid nabij het plangebied van “De Kolk” Alle goede bedoelingen van het College van B en W ten spijt, maar dit soort zaken onderhands regelen verdiend niet de schoonheidsprijs.

   Jammer dat er zo veel geld van onze inwoners over de balk is gegaan aan renteverlies en het inhuren van externe deskundigheid, die achteraf incompetent zijn gebleken.

   Ondanks alle goeie bedoelingen kan niemand van de raad zeggen dat ze op dit dossier hun controlerende en sturende taak naar behoren hebben uitgevoerd. Voor het college van B en W lijkt het zelfs een principe kwestie te zijn geworden en heeft men blijkbaar liever een rechterlijke uitspraak dan een oplossing in de minne.

   Ook de besloten sfeer waarin de besluitvorming en informatievoorziening aan de raad plaatsvindt is een democratisch bestuur onwaardig. Openheid van zaken, is cruciaal bij een project van dergelijke omvang, zowel qua ruimtebeslag, financieel en de risico’s die daar bij spelen. De toekomst laat zich redelijk goed voorspellen.
   De gemeente zal onder tijdsdruk een aanvraag de deur uit doen, om iedereen weer tevreden te stellen en om vooral maar aan te kunnen geven dat er “hard aan gewerkt wordt”. Iedereen stil en in de afwachtende houding onder het motto “geen bericht, goed bericht”. Vervolgens wordt er voor de zoveelste keer weer bezwaar gemaakt en is er over zo ongeveer een jaar weer een nieuwe uitspraak van de Raad van State. Zeer reëel scenario nu de gemeente een oplossing van de hand heeft gewezen. De tijd tikt door en de renteteller loopt door. Economie begint wat aan te trekken en de prijzen voor de aanleg van het project zullen toe gaan nemen. De uitgifteprijzen kunnen niet mee omhoog, omdat die al behoorlijk aan de top zitten en er in de omliggende gemeenten voldoende grond in aanbod is. Resultaat is een enorm financieel gat en nog een aantal jaar overlast. Als de gemeente het dit keer niet weer verprutst en eindelijk snappen dat ze ook hun werk gewoon goed moeten doen, dan wordt er op zijn vroegst in september 2016 begonnen aan de daadwerkelijke aanleg, maar september 2017 lijkt meer realistisch, gezien de tijd die de Raad van State heeft genomen voor de uitspraak van 24 december, dat was immers ook een jaar en drie maanden na het verlenen van de vergunning door Gedeputeerde Staten.

   Nog een keer verprutsen en de geschiedenis herhaald zich gewoon.

   Succes met de actie en ik hoop voor alle bewoners dat er snel een oplossing komt.

 11. Ben heel benieuwd of er wat uit komt.
  zelf vandaag een officiële klacht in gediend bij het ministerie van sociale zaken over de gedragingen van de gemeente Nunspeet.
  Binnenkort een zitting bij de rechter in de hoop dat die beter naar de wet kijkt dan de gemeente.

 12. Persoonlijk kan ik geen oordeel geven over de overlast die het zakelijk verkeer geeft voor de woonwijk.
  Als jeugdvoorzitter van vv Nunspeet kan ik wel aangeven dat het parkeren van de vrachtwagens op het parkeerterrein elke zaterdag een groot probleem is voor sportpark De Wiltsangh. Het veilig parkeren voor onze gasten is elke zaterdag weer een uitdaging. Laat staan de problemen voor hulpverleners bij eventuele calamiteiten. Ik hoop dat de ambtenaren na jaren van onderzoek dit ook gaan inzien en nu eens tot actie over gaan.

  Daarnaast ligt het plan revitalisering Sportpark De Wilsangh ook stil omdat de ambtenaren graag willen aansluiten op de nog te realiseren rondweg…..

 13. Beste Fred,

  Je zult ongetwijfeld blij zijn met het feit dat binnen afzienbare tijd het vrachtwagen parkeren bij het sportcomplex tot het verleden gaat behoren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Actiecomité Rondweg nu!!!